Úvodná
stránka
Typy
pôžičiek
Registre
dlžníkov
Finančný
radca
Porovnanie pôžičiek
Konsolidácia
pôžičiek
Kreditné karty
Hypotéka

Ako sa posudzuje bonita žiadateľa o pôžičku?

Banky sa pri poskytovaní úverov vystavujú určitému riziku, že dlžníci nebudú svoje záväzky hradiť včas. Ku každej žiadosti o úver preto pristupujú zodpovedne a skúmajú bonitu klientov. Viete ale, čo si pod bonitou predstaviť, prečo ju banky zisťujú a ako ju posudzujú?

Online žiadosť o rýchlu pôžičku 50 € - 1 000 € bez dokladovania účelu či potvrdenia o príjme s dobou splatnosti do 30 dní. Bezúčelová pôžička bez skrytých poplatkov a zbytočných dokladov.

Online žiadosť

Čo je bonita klienta?

Bonita klienta je pre banku ukazovateľ schopnosti žiadateľa plniť svoje finančné záväzky. Banka vyhodnocuje bonitu na základe predloženého potvrdenia o príjmoch alebo výpisov z bankového účtu, na ktorý chodí klientovi výplata či iné príjmy. Posúdenie bonity klienta slúži pre to, aby banky zistili, či bude žiadateľ schopný splatiť poskytnutú pôžičku, a zároveň aby to výrazne nezaťažilo jeho rodinný rozpočet.

Čo ovplyvňuje bonitu a ako ju banky posudzujú?

Príjmy

Bonitu klienta ovplyvňuje viacero faktorov: vek, pohlavie, dosiahnuté vzdelanie, profesia, rodinný stav a počet detí. Okrem toho banka hodnotí príjmy žiadateľa. Rozhodujúce je pre ňu výška trvalých príjmov, u ktorých sa predpokladá, že budú trvať po dobu splácania úveru. Trvalými príjmy môžu byť príjmy zo zamestnania, podnikania, dôchodku, prenájmu majetku a rodičovské príspevky. Podmienkou je, aby žiadateľ nebol v čase podania žiadosti o úver v skúšobnej lehote či výpovednej dobe.

Výdavky

Pre zistenie bonity banky ďalej posudzujú pravidelné výdavky žiadateľa. Najmä ich zaujímajú náklady na bývanie, poistné, pravidelné sporenie, alimenty a iné splátky úverov. Bonitu žiadateľa negatívne ovplyvňujú úverové limity na jeho kontokorentných účtoch a kreditných kartách.

Záznamy v registroch

Banky pri zohľadňovaní bonity žiadateľa nahliadajú do úverových registrov, kde je zaznamenaná úverová história klienta a jeho platobná morálka. Registre obsahujú informácie o splatených úveroch a existujúcich záväzkoch, omeškania so splátkami úverov a oneskorených platbách. Na bonitu má pozitívny vplyv, ak klient svoje minulé i súčasné záväzky pravidelne splácal, resp. spláca.

POROVNANIE PÔŽIČIEK

Požiadajte si o pôžičku cez internet. Jednoducho a rýchlo pre všetky.

(c) 2015 - 2024 Kopírovanie autorských textov zakázané. Všetky práva vyhradené.
Nie sme poskytovateľom pôžičiek. Pôžičky online | O nás |
Podmienky používania a ochrana osobných údajov